Korytka elektroinstalacyjne

Korytka elektroinstalacyjne - do instalacji elektrycznych, kablowe, izolacyjne, rozbieralne, skutecznie zabezpieczają przewody elektryczne przed czynnikami zewnętrznymi

Zastosowanie - w instalacjach naściennych wewnątrz budynku

Właściwości - wykonane z PCV, nierozprzestrzeniające płomienia z materiału samogasnącego klasyfikacji temperaturowej od -5°C do +60°C typ LE

Dokumenty odniesienia - dyrektywa 2014/35/UE, normy PN-EN 50085-2-1:2008, PN-EN 50085-1:2010, deklaracja zgodności 003/2004, certyfikat CE Nr 27/18/Z, certyfikat na znak bezpieczeństwa B Nr 26/18/Z

PRODUKTY
Symbol Nazwa Kolor Opakowanie
Listwa 14/14 14/14 Listwa 14/14
10
szt.
Listwa 17/15 17/15 Listwa 17/15
10
szt.
Listwa 20/14 20/14 Listwa 20/14
10
szt.
Listwa 20/18 20/18 Listwa 20/18
10
szt.
Listwa 25/18 25/18 Listwa 25/18
10
szt.
Listwa 25/25 25/25 Listwa 25/25
10
szt.
Listwa 35/14 35/14 Listwa 35/14
10
szt.
Listwa 35/18 35/18 Listwa 35/18
10
szt.
Listwa 40/25 40/25 Listwa 40/25
10
szt.
Listwa 40/40 40/40 Listwa 40/40
10
szt.
Listwa 60/25 60/25 Listwa 60/25
10
szt.
Listwa 60/40 60/40 Listwa 60/40
8
szt.
Listwa 90/40 90/40 Listwa 90/40
8
szt.
Listwa 90/60 90/60 Listwa 90/60
8
szt.
Listwa 130/40 130/40 Listwa 130/40
8
szt.